potraviny

Druh:Objednávka
Číslo:20157195
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 120,29 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: