vytýčenie plyn. sieti

Druh:Faktúra
Číslo: 9000212943
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie plyn. sieti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SPP, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena: 143,05 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: