poradenstvo pri vypracovaní žiadosti

Druh:Faktúra
Číslo: 3215000004
Predmet (popis dokumentu):poradenstvo pri vypracovaní žiadosti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Lucidus, s.r.o
Adresa dodávateľa:Hliny 16, 017 01 Považská Bystrica
IČO dodávateľa:934
Cena: 840,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: