hygienické potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 151908
Predmet (popis dokumentu):hygienické potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 143,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: