voda

Druh:Faktúra
Číslo: 515171605
Predmet (popis dokumentu):voda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 58,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: