konektor

Druh:Faktúra
Číslo: 111500980
Predmet (popis dokumentu):konektor
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Soleya s.r.o
Adresa dodávateľa:Bažantia 3, 082 21 Veľký Šariš
IČO dodávateľa:46480901
Cena: 109,35 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: