pracovný zošit

Druh:Faktúra
Číslo: 21522386
Predmet (popis dokumentu):pracovný zošit
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RAABE s.r.o
Adresa dodávateľa:Štefaničova 20, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa:35908718
Cena: 25,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: