garážová brána

Druh:Faktúra
Číslo: 15026
Predmet (popis dokumentu):garážová brána
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HELEomo
Adresa dodávateľa:Kuzmányho 19, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:46836870
Cena: 2000,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: