stavebné práce na stavbe kanalizácia

Druh:Faktúra
Číslo: 61150078
Predmet (popis dokumentu):stavebné práce na stavbe kanalizácia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ARPROG a.s.
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena: 105263,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: