softverový servis

Druh:Faktúra
Číslo: 15150
Predmet (popis dokumentu):softverový servis
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 10/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena: 36,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: