výkon stavebného dozoru

Druh:Faktúra
Číslo: 150191
Predmet (popis dokumentu):výkon stavebného dozoru
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPRO POPRAD, s.r.o
Adresa dodávateľa:Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36501476
Cena: 933,05 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: