kontrola HP

Druh:Faktúra
Číslo: 15020226
Predmet (popis dokumentu):kontrola HP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:LIVONEC s.r.o
Adresa dodávateľa:Hraničná 13, 05801 Poprad
IČO dodávateľa:31730671
Cena: 99,36 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: