vypracovanie projektovej dokumentácie

Druh:Objednávka
Číslo:20150013
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie projektovej dokumentácie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:704
Cena: 1800,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: