potraviny

Druh:Objednávka
Číslo:20157215
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 33,69 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: