kalendáre

Druh:Faktúra
Číslo: 014122015
Predmet (popis dokumentu):kalendáre
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Smrhola- OLYMP
Adresa dodávateľa:Madarovska 103, 93587 Santovka
IČO dodávateľa:32581190
Cena: 67,91 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: