hrniec, nôž

Druh:Faktúra
Číslo: 151283
Predmet (popis dokumentu):hrniec, nôž
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Branislav Dvoriščák Gastro
Adresa dodávateľa:Stuľany 195, 086 46 Koprivnica
IČO dodávateľa:41231082
Cena: 35,77 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: