projektová dokumentácia MK

Druh:Faktúra
Číslo: 2015035
Predmet (popis dokumentu):projektová dokumentácia MK
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Dunajská DISTA
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:704
Cena: 1800,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: