balík služieb klasik

Druh:Faktúra
Číslo: 1500658
Predmet (popis dokumentu):balík služieb klasik
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Datakabinet, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa:46100385
Cena: 199,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: