športové náradie

Druh:Faktúra
Číslo: 150100102
Predmet (popis dokumentu):športové náradie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Sport Retter, s.r.o
Adresa dodávateľa:Štefánikovo nám. 19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35891343
Cena: 504,95 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: