Dodávka plynu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodávka plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena:
Dokument zo dňa:29.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: