ovocie a zelenina

Druh:Objednávka
Číslo:20157236
Predmet (popis dokumentu):ovocie a zelenina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 22,82 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: