vyúčtovanie plynu

Druh:Faktúra
Číslo: 3010040084
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RWE GAS Slovensko, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:44291809
Cena: 676,98 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: