elektrina

Druh:Faktúra
Číslo: 5100260489
Predmet (popis dokumentu):elektrina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 289,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: