snežná fréza

Druh:Faktúra
Číslo: 160103
Predmet (popis dokumentu):snežná fréza
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 409,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: