vývoz a manipulácia VOK

Druh:Faktúra
Číslo: 1031600017
Predmet (popis dokumentu):vývoz a manipulácia VOK
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 272,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: