Poskytovanie mobilných služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Poskytovanie mobilných služieb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.03.2016
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka:Dodatok