Pripojenie do distribučnej sústavy

Druh:Zmluva
Číslo:24ZVS0000068851Y
Predmet (popis dokumentu):Pripojenie do distribučnej sústavy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribučná, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2016
Zverejnené dňa:08.04.2016
Poznamka: