Dodatok č.7 - Kanalizácia a ČOV Iliašovce - SO 13 Kanalizácia

Druh:Zmluva
Číslo:7 k ZoD č. 18/2008
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.7 - Kanalizácia a ČOV Iliašovce - SO 13 Kanalizácia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena:157 894,74 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.04.2016
Zverejnené dňa:08.04.2016
Poznamka:x