Práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audioviz. zázn.

Druh:Zmluva
Číslo:1610722
Predmet (popis dokumentu):Práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audioviz. zázn.
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovgram
Adresa dodávateľa:Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO dodávateľa:17310598
Cena:
Dokument zo dňa:24.03.2016
Zverejnené dňa:13.04.2016
Poznamka: