Zmluva o budúcej zmluve-nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Druh:Zmluva
Číslo:VSN0709201510
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o budúcej zmluve-nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ENVI - PAK, a.s.
Adresa dodávateľa:Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:35858010
Cena:
Dokument zo dňa:23.03.2016
Zverejnené dňa:15.04.2016
Poznamka: