Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotlky

Druh:Zmluva
Číslo:KRHZ-KE- 260/2016
Predmet (popis dokumentu):Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotlky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR
Adresa dodávateľa:Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO dodávateľa:00151866
Cena:
Dokument zo dňa:07.04.2016
Zverejnené dňa:18.04.2016
Poznamka: