O nakladaní s použitými bateriámi a akumulátormi

Druh:Zmluva
Číslo:301026
Predmet (popis dokumentu):O nakladaní s použitými bateriámi a akumulátormi
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Niklová ul., 926 01 Sereď
IČO dodávateľa:36024376, 31347011
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.05.2016
Zverejnené dňa:16.05.2016
Poznamka: