Iliašovce-vodovod, Iliašovce-kanalizácia a ČOV

Druh:Zmluva
Číslo:115110 08U01
Predmet (popis dokumentu):Iliašovce-vodovod, Iliašovce-kanalizácia a ČOV
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Environmentálny fond
Adresa dodávateľa:Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa:30796491
Cena:150 000,- Eur
Dokument zo dňa:05.05.2016
Zverejnené dňa:16.05.2016
Poznamka: