update

Druh:Faktúra
Číslo: 36
Predmet (popis dokumentu):update
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Hennelová
Adresa dodávateľa:Letná 29, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573046
Cena: 76,56 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: