poistenie

Druh:Faktúra
Číslo: 54
Predmet (popis dokumentu):poistenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prvá komunálna finančná, a
Adresa dodávateľa:Samova 11, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:36557129
Cena: 74,87 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: