vyúčtovacia faktúra za ele

Druh:Faktúra
Číslo: 81
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovacia faktúra za ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 347,53 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.03.2016
Zverejnené dňa:04.04.2016
Poznamka: