výber dodávateľa

Druh:Faktúra
Číslo: 104
Predmet (popis dokumentu):výber dodávateľa
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Euro Dotácie, a.s.
Adresa dodávateľa:Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:957
Cena: 780,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: