hračky

Druh:Faktúra
Číslo: 114
Predmet (popis dokumentu):hračky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Zábavné učení, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mariánske nám. 14, 688 01 Uherský brod
IČO dodávateľa:29261651
Cena: 187,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: