materiál

Druh:Faktúra
Číslo: 116
Predmet (popis dokumentu):materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Bertko - CONSULTING
Adresa dodávateľa:Herlianska 40, 040 14 Košice
IČO dodávateľa:35423251
Cena: 58,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: