materiál vpp

Druh:Faktúra
Číslo: 118
Predmet (popis dokumentu):materiál vpp
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 419,86 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: