elektrina

Druh:Faktúra
Číslo: 129
Predmet (popis dokumentu):elektrina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 700,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: