BRKO

Druh:Faktúra
Číslo: 136
Predmet (popis dokumentu):BRKO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 28,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: