vyúčtovanie zmluvy

Druh:Faktúra
Číslo: 144
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie zmluvy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 60,32 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: