domino

Druh:Faktúra
Číslo: 145
Predmet (popis dokumentu):domino
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Mgr. Michal Fischer-MIFISC
Adresa dodávateľa:Šídlovská 14190/36, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:44869690
Cena: 10,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: