pracovný zošit

Druh:Faktúra
Číslo: 150
Predmet (popis dokumentu):pracovný zošit
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská pošta a.s
Adresa dodávateľa:Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36631124
Cena: 16,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: