Rekonštrukcia školy -zatepleniefasády, výmena odkapových žľabov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Rekonštrukcia školy -zatepleniefasády, výmena odkapových žľabov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA-UNIVERSAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:46038108
Cena:12332,88,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.12.2015
Zverejnené dňa:21.12.2015
Poznamka:1.etapa 4700€, 2.etapa7632,88€