Dodatok č.2 - poskytovanie služieb pri zbere BRKRO

Druh:Zmluva
Číslo:3s100/BRKO/2014/O-3
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.2 - poskytovanie služieb pri zbere BRKRO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:25,- Eur/mes bez DPH
Dokument zo dňa:28.06.2016
Zverejnené dňa:06.07.2016
Poznamka: