Dodatok č.14, Zber a preprava KO, DSO, Objemného odpadu, odpadov z obalov, BRO...

Druh:Zmluva
Číslo:6000/2002/V-8
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.14, Zber a preprava KO, DSO, Objemného odpadu, odpadov z obalov, BRO...
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:
Dokument zo dňa:29.06.2016
Zverejnené dňa:18.07.2016
Poznamka: