OU/ 2016001 07.06.16

Druh:Objednávka
Číslo: 2016001
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2016001 07.06.16
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 1676,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: