potraviny

Druh:Objednávka
Číslo:20167353
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 28,81 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: